NY HOME CARE

ENERGY-LASER PRO

ENERGY-LASER PRO er udviklet og designet til brug for professionelle behandlere til klinik-brug, eksempelvis hos kiropraktorer, fysioterapeuter, sår klinikker m.fl..

ENERGY-LASER PRO er produceret og registret som medicinsk CE godkendt udstyr (CE2274)

https://www.via-laser.dk/vare/energy-laser-l500pro-bluetooth/
https://www.via-laser.dk/vare/energy-laser-l800-pro-bluetooth/
https://www.via-laser.dk/vare/energy-laser-l2000-pro-bluetooth-kopier/

Hvilken laser-model skal jeg vælge?

Hvor Lasere anvendes terapeutisk, må laserenergien ikke overstige 500 mW pr. cm2 hudareal, da laserenergien ellers vil blive omdannet til varme i vævet. Energien vil afsættes i hudens pigment, hårsække og blod, og derved forårsage en forbrænding i vævet.
Hvis laserens energi er kraftigere end 500 mW, skal laserenergien spredes ved hjælp af optik. Energien vil da fordeles over et antal cm2. F.eks. vil en laser med en laserenergi på 5000 mW skulle sprede laserlyset ud over et areal på ca. 10 cm2, for ikke at risikere at opvarme og brænde i huden og vævet. Hvis der skal bruges en høj laserenergi til behandlingen, kan det opnås ved at bruge flere lasere, som rammer hver sit område.
Laseren kan også opbygges med flere lasere, som hver må være på max. 500 mW og som belyser hver sit område. På den måde kan en laser bygges så den kan behandle et stort område på én gang.

Laserlys i bølgelængdeområdet fra ca. 600 nm (synligt rød) til ca. 1000 nm (usynligt infrarød) kaldes det “biologiske vindue”, hvor huden tillader laserlyset at trænge igennem og derved spredes i vævet og påvirke cellerne.
Dybdevirkningen ved en bølgelængde på 600 til 700 nm er ca. 1-2 cm, og anvendes mest til hud- og sår behandling. Mens der ved 800 – 900 nm opnås en dybdevirkning på ca. 3-4 cm, som primært anvendes til smerte- og vævsbehandling.
Laserlys med en bølgelængde under 600 nm eller over 1000 nm, stoppes effektivt i huden af pigmentet, hårsækkene, blodet og kroppens vandmolekyler, og kan derfor ikke anvendes til behandling.

(Low Level Laser Therapy)/PBM (PhotoBioModulation)

Her kan du downloade mere information om behandling med laserlys