HOME CARE

Laserbehandling

PERSONAL-LASER til laserbehandling, udviklet og designet til til hjemme brug, til behandling af smerter, muskel- og led lidelser samt sår.

PERSONAL-LASER er produceret og registret som medicinsk CE godkendt udstyr (CE2274) og er specielt godkendt til laserbehandling som hjemmebehandling og privat brug.
Se Energy Lasers egen hjemmeside

PERSONAL LASER L200

PERSONAL LASER L400
Se Energy Lasers egen hjemmeside: energy-laser.com

Hvilken laser-model skal jeg vælge?

Hvor Lasere anvendes terapeutisk, må laserenergien ikke overstige 500 mW pr. cm2 hudareal, da laserenergien ellers vil blive omdannet til varme i vævet. Energien vil afsættes i hudens pigment, hårsække og blod, og derved forårsage en forbrænding i vævet.

Laserlys i bølgelængdeområdet fra ca. 600 nm (synligt rød) til ca. 1000 nm (usynligt infrarød) kaldes det “biologiske vindue”, hvor huden tillader laserlyset at trænge igennem og derved spredes i vævet og påvirke cellerne.
Dybdevirkningen ved en bølgelængde på 600 til 700 nm er ca. 1-2 cm, og anvendes mest til hud- og sår behandling. Mens der ved 800 – 900 nm opnås en dybdevirkning på ca. 3-4 cm, som primært anvendes til smerte- og vævsbehandling.
Laserlys med en bølgelængde under 600 nm eller over 1000 nm, stoppes effektivt i huden af pigmentet, hårsækkene, blodet og kroppens vandmolekyler, og kan derfor ikke anvendes til behandling.

(Low Level Laser Therapy)/PBM (PhotoBioModulation)

Her kan du downloade mere information om behandling med laserlys

Ekstra tilbehør til din laser, læs i oversigten hvad der passer til din laser model

ENERGY-LASER Tablet 7″
Li-Ion batterier
Li-Ion ladere

USB adapter og kabel
Optik
Beskyttelsesbriller

Laser-tilbehør